Ξυλομπογιά DeMy

Ξυλομπογιά DeMy

Εγώ κι εσύ στον κόσμο αυτόν μαζί

Το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα το δούλεψα με τα τεταρτάκια του σχολ. Έτους 2016-2017. Βασικοί στόχοι ήταν η προώθηση της ισότητας των φύλων, να κατανοήσουν οι μαθητές τη σηµαντικότητα συνύπαρξης των δύο φύλων στην κοινωνία, να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις.Ειδικότερα προσπάθησα μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψης ως προς τις προσωπικές τους αντιλήψεις για τα φύλα και τις επιλογές που κάνουν με βάση το φύλο τους, τον λόγο και τον τρόπο που αυτές διαμορφώθηκαν μέσα τους, να αντιληφθούν τους τρόπους που προβάλλονται τα φύλα στα σχολικά βιβλία, στη λογοτεχνία, στον τύπο, στην οθόνη και την θέση των γυναικών και των αντρών στις σύγχρονες κοινωνίες, στην αγορά εργασίας κλπ. .

Τα υποθέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν:

Φύλα, ρόλοι και στερεότυπα
Τα φύλα στην οικογένεια
Τα φύλα στο σχολείο
Τα φύλα στο παιχνίδι
Τα φύλα στον αθλητισμό
Τα φύλα στην τέχνη
Τα φύλα στην επιστήμη
Τα φύλα στη θρησκεία
Τα φύλα στην ιστορική γραμμή - φεμινισμός
Τα φύλα στην κοινωνία
Τα φύλα στην αγορά εργασίας
Τα φύλα στην πολιτική
Τα φύλα στα ΜΜΕ
Φύλα και ανθρώπινα δικαιώματα
Η ημέρα της γυναίκας
Η ημέρα του άντρα
Πόλεμος και ειρήνη


Μπορείτε να δείτε την πορεία του προγράμματος στην παρακάτω παρουσίαση και ένα ευχάριστο παράδοξο που αντιμετώπισα κατά την υλοποίησή του: